Ung og forvirret

Den svære ungdom

Ungdommen er en helt særlig periode i livet, og den er svær for mange. Du skal finde dig selv og finde ud af, hvad der er vigtigt for dig. Du spørger måske dig selv: Er jeg god nok? Er jeg klog nok? Er jeg stærk nok? Er jeg elsket nok?

Du føler måske, at du er udenfor, og at du burde være anderledes for at passe bedre ind i din familie eller vennekreds? Det er helt okay at have brug for hjælp. Psykoterapi virker, og jeg har hjulpet mange unge mennesker med at få det bedre.

Lider du af stress eller angst?

Hvad skal der ske med fremtiden? Hvilken uddannelse skal jeg tage? Kan jeg klare det?

Krav og eksamen kan give angst og stress, men psykoterapi kan hjælpe med at tackle det. Sammen finder vi ud af, hvordan du kan lære at håndtere dine mange tanker og overvejelser og finde ud af, hvad der er bedst for dig at gøre. 

Lær at håndtere krav & forventninger fra venner & familie

Du oplever omgivelsernes krav til dine præstationer. Du føler måske ikke, at du kan følge med. Dine venner lader til at ha’ et meget bedre og mere spændende liv end dig. Du tænker, at du er mindre ’rigtig’ og ikke kan hamle op med vennernes livsstil, både offline og på sociale medier.

Er det din omgangskreds eller dine egne krav, der i virkeligheden spænder ben for dig, og hvordan kan du lære at håndtere det, så du igen føler glæde, overskud og energi i dit liv?

Føler du dig svigtet?

Måske føler du dig svigtet, misforstået eller udnyttet, eller du er blevet forladt af venner eller af en kæreste. Det kan være svært at komme videre. Det kan også være, at du føler, at dine forældre har for travlt og ikke er der for dig eller forstår dig?

Terapi hjælper dig til en større forståelse og mod på relationer med andre.

Oplever du bekymring & angst?

Måske for fremtiden, for ikke at slå til, for at miste, for forurening eller vores fælles fremtid.

Terapi hjælper dig til at forstå og styre dine tanker, så bekymring og angst ikke får overtaget.

Er du i tvivl med hensyn til sex & køn?

Det kan være svært at finde sin identitet, også i forhold til det modsatte eller samme køn. Hvornår er du parat til sex og hvordan? Hvad med en kæreste? Hvor går dine grænser, og hvordan kan du kende dem i tide, før det er ‘for sent’? Kan du være ærlig, og hvad føles rigtigt for netop dig? Hvor meget tør du åbne dig? Er du bange for andres mening ?

Terapi kan hjælpe dig til større klarhed over disse og mange andre spørgsmål.

Hvordan kan du løse og komme igennem konflikter?

Konflikter opstår ofte, når man er ung. Du er ved at finde ud af, hvem du er, og hvad du står for. Det kan være udfordrende at fortælle omverdenen. Du er måske bange for ikke at blive accepteret. Konflikter med forældre, kærester, søskende eller venner kan være hårde. Du kan lære at håndtere dem, samtidig med at du passer på dig selv igennem terapi. Du får værktøjer, som du kan bruge igennem hele livet, når du møder konflikter.

Kæmper du med misbrug, selvskade eller spiseforstyrrelser?

Når du bliver presset og ikke kan overskue, hvordan du kommer videre, kan det give sig til udtryk i søvnproblemer, angst, stress, tristhed og ensomhedsfølelse, som måske medfører misbrug, spiseforstyrrelser eller selvskade. Vi ser sammen på, hvad der er den dybereliggende årsag til det, du oplever, så du kan få bugt med det og komme videre på en bedre måde.

Oplever du mobning, vold eller hærværk?

Du kan blive offer for eller selv udøve mobning, hærværk eller vold mod andre. Vrede, magtesløshed, ensomhed og andet kan ligge bag disse handlinger. Både som den, der udøver, og den, der bliver offer for overgrebet, er det vigtig at få hjælp.

Terapi er et redskab til at forstå baggrunden og bryde mønsteret.

Netop, fordi du som ung er på vej ud i livet, er det vigtigt, at du får den rette hjælp til at leve dit liv, som du ønsker og har mulighed for, og ikke efter, hvad ’det rigtige’ er for andre.

Hvis du kan genkende dig selv i noget af ovenstående, eller hvis du har helt andre udfordringer, så kontakt mig uforpligtende og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig.