Tilbage til lyset

Stress

Stress har både fysiske og psykiske symptomer. Det er almindeligt at opleve hjertebanken, søvnbesvær, dårlig hukommelse, irritation og vrede, men symptomerne kan også være anderledes og mindre typiske.

Langvarig stress er alvorligt og kan bl.a. føre til depression, men der findes effektive metoder til at forstå og modvirke stress.

Angst

Angst kan være mange ting. Det kan være en udefinerlig uro, angst for bestemte ting eller steder, angst for at flyve, for mange mennesker, eller en panisk angst, der kommer pludseligt. Moderat angst kan være generende. Svær angst kan ødelægge din livsglæde.

Angst er en naturlig og nødvendig reaktion, men, når angsten truer med at overtage dit liv, skal du søge hjælp.

Depression

Depression opleves ofte som en følelse af meningsløshed, tristhed og mangel på lyst glæde og initiativ. En depression kan have mange grader og former. Uden hjælp kan depressionen påvirke din hverdag og dit forhold til andre.

Depression er ofte et udtryk for, at noget har været ’for meget for længe’. Depression kan opstå som følge af sygdom, traumer og svære oplevelser, svigt og tab og meget andet.

Depression kan også opstå i forbindelse med at blive forældre, hos både mænd og kvinder.

Stress, depression og angst hænger ofte sammen og kan derfor behandles sammenhængende.

Traumer

Et traume er en hændelse, en begivenhed eller et længere forløb i livet, der ’slår rødder’ i os på en måde, der blokerer for, at vi kan udfolde os i livet.

Et traume kan være en krænkelse eller et overgreb, en ulykke eller sygdom. Det kan også være en fødsel, der opleves som ’truende’ på identitet eller helbred.

Traumer kan også være resultatet af længerevarende forløb, mobning eller forhold, der er fysisk eller psykisk voldelige. Mennesker, der har været udsendt til krig, eller som har oplevet katastrofer eller udstødning, udvikler ofte traumer. Nogle traumer kan ligge langt tilbage i livet, hvilket kan resultere i, at vi ignorerer eller overser dem og dermed ikke forstår konsekvenserne. 

Traumebehandling er en særlig måde at tale om traumer på, som lindrer og helbreder. Du sættes fri og styrkes i forhold til dig selv, og traumet mister sin magt over dit liv og handlinger.

Hvis du vil høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig, så kontakt mig.