Parterapi

""

Vi oplevede et frirum, hvor samtalen kunne flyde frit under kyndig ledelse og med god sparring og støtte. Vi fik ændret basale livsindstillinger og attituder.

Anne & Jacob

Parterapi er næsten altid en god idé

Parforholdet er en udfordring for mange, og i langvarige forhold vil der altid – før eller siden – opstå svære perioder. Parterapi er ikke et nederlag, og det behøver heller ikke at betyde, at parforholdet er gået i stykker. Faktisk kan det være en rigtig god ide at gå i ‘forebyggende parterapi’ – før problemerne rigtig opstår.

Det moderne parforhold er svært, fordi vi bliver presset udefra på mange områder, og fordi vi presser os selv. Vi stiller nok større krav til vores parforhold end tidligere generationer gjorde. Vi vil gerne nå vores egne mål og drømme, og vi stiller ofte store krav til os selv. Samtidig vil vi gerne leve op til vores partners forventninger og have, at han eller hun opfylder vores.

Det hele skal helst balancere. For at give, har vi brug for at modtage. Personlig frihed er vigtig for de fleste af os, og vi er nødt til at give hinanden en vis mængde frihed, men samtidig skal vi også forpligte os på hinanden. Uden forpligtelse giver parforholdet ingen mening. 

Når der opstår ubalance imellem frihed og forpligtelse og nærvær, vil I opleve utilfredshed og frustration, som kan komme til udtryk i form af utroskab, svigt, tillidsbrud, konflikter eller skilsmisse. Parterapi kan hjælpe jer med at finde og opretholde balancen.

Intet kommer af sig selv, og intet går over af sig selv. Parforholdet kræver daglig vedligeholdelse. Når der sker skader på parforholdet, skal de repareres, og det kan ofte være svært at gøre selv. Parterapi skaber en konstruktiv dialog, som hjælper med at genopbygge tillid og nærhed.

Forebyggelse er altid den bedste medicin, og her er opmærksomhed og tid i hverdagen grundlaget for et godt parforhold. Parterapi kan hjælpe jer med at opbygge gode vaner, der giver jeres forhold de bedste vilkår for at blomstre.

Det er aldrig for sent at finde hinanden igen, hvis I er i et forhold, som I ønsker at kæmpe for. Så længe viljen er der, er der en vej. Parterapi er et effektivt værktøj til at genopbygge eller styrke et forhold, der kan vare langt ud i fremtiden.

Hos mig får I individuel og effektiv parterapi i trygge rammer. Jeg guider jer til, hvordan I kan genopdage og vedligeholde kærligheden og respekten for hinanden.

7 tips til et bedre parforhold:

  1. Lyt til hinanden
  2. Brug tid på hinanden
  3. Vær nysgerrige på hinanden
  4. Husk, at I er begge okay
  5. Grin sammen
  6. Sig ‘pyt’ oftere
  7. Tro på, at jeres problemer kan løses

Kontakt mig uforpligtende og gratis og hør om, hvordan jeg kan hjælpe jer.