Godt opdraget ?

Opskriften på gode forældre

Hvordan vi som mennesker oplever at være og blive forældre er afgørende for, at vi har det godt i vores familie. Ingen er perfekte, men det er vigtigt, at vi føler, at vi er gode nok som forældre.

Forældreskab handler om, hvem vi er, og hvad vi har lært i vores eget liv. Det handler om, hvad vi giver videre. Om vores egen opdragelse og opvækst og om de værdier, vi har med os.

I oplever måske konflikter og uenigheder om fordeling af ansvar og pligter i familien.

Det kan handle om, hvordan I bedst håndterer delebørn, eller hvordan I skal forstå jeres børns særlige behov og reaktioner.

Der er mange måder at være forældre på og ikke én, der er ’rigtig’. Jeg hjælper jer til at finde netop den måde, der er bedst for jer og for jeres barn/børn.

Med fokus på netop jeres familie, hjælper jeg jer til at blive den bedste udgave af jer selv som forældre og sikrer jeres barn eller børn en tryg base.

Hvad er god børneopdragelse?

Vi vil alle sammen gerne have, at andre kan lide vores børn, at de får venner og trives i skolen, at de er nemme at tage med i byen, og at vi ikke skal skælde ud hele tiden.

Er du/I i tvivl om, hvad opdragelse er, og hvordan man gør det rigtigt?

Opdragelse er at lære vores børn færdselsreglerne i det samfund, de vokser op i. Derudover er det at lære dem at udvise respekt og at drage omsorg for andre.

Men hvordan viser vi vores børn vejen uden at drukne i konflikter og uden at se os selv som forældre, der råber og skælder ud, og uden at drukne i afmagt og selvbebrejdelser?

Få hjælp til at forstå jeres børn bedre og til at skabe en god og tryg relation mellem jer som forældre og jeres børn.

Når I ved, at I har et godt grundlag for at opdrage og indrage jeres børn, så får I mere tillid til jer selv som forældre.

Kontakt mig uforpligtende her.