Om dig selv og de andre i dit liv.

Hvem er du tæt på, hvem har særlig betydning for dig, og hvad betyder du for dem ?

Relationer handler om vores forhold til hinanden; både dem, vi omgås i hverdagen, i privatlivet eller arbejdslivet, og dem, vi har haft i vores liv, dem vi tænker på og som har påvirket os. Dem, du har mødt og kendt, også selv om de ikke er der mere.

I de senere år har der været fokus på selvudvikling. Du skal finde dig selv. Finde ind til din kerne, dit sande jeg og realisere dit potentiale.

Men du er ikke en isoleret enhed. Vi bliver alle sammen til i kraft af hinanden. Vi skabes af at opleve, at vi har betydning for andre og af at give betydning til dem. Det lille barn er helt afhængigt af den tætte kontakt og at den er tryg og udviklende for barnet. Det fortsætter faktisk hele livet .

Derfor skal vi huske at stoppe op indimellem og spørge os selv: Hvem er vigtige for mig i mit liv, og hvem er jeg vigtig for og på hvilken måde?

Hvad kunne være anderledes, og hvordan vil det være muligt at komme nærmere det, jeg ønsker?

Tænk på et betydningsfuldt møde eller en relation i dit liv. Hvilke kvaliteter havde det, og hvilken effekt har det haft på, hvordan du tænker om verden, om dig selv og om andre?

Du har måske oplevet at føle dig set, forstået og bekræftet eller, modsat, misforstået, kritiseret, ignoreret. Vi bliver hele tiden skabt i et mikrokosmos af store og små møder. 

Kærlighed og omsorg kan vises i en livret, et knus, et blik, en tømt skraldespand. En afvisning i en glemt aftale eller et skuldertræk.

Vi tager hele tiden små  initiativer i forhold til hinanden, som måske bliver mødt, besvaret eller ignoreret.

Giv plads i køen med et smil eller mas dig frem med et surt suk. Hvad vil du helst selv møde?

Vi skaber hinanden hele tiden i fine, næsten usynlige, mønstre. 

Livskraft og livsmod skabes, når vores gensidige initiativer bliver mødt og set som værdifulde.

Modsat dør vi en smule indeni, når vi bliver ignoreret, misforstået, afvist eller mistolket.

Vi oplever i hverdagen både det ene og det andet. Vi er ikke altid opmærksomme, eller vi har ikke overskud.

Det er altid muligt at øve sig i at være mere opmærksom på andres initiativer og på vores egne.

Når vi oplever, at vi ikke bliver mødt kan det handle om fejlsignaler. Vi ønsker noget, men kommer til at udtrykke noget andet.

Et eksempel: Jeg siger lidt bebrejdende: ‘Hvorfor kommer du så sent?’ Jeg mener i virkeligheden: ‘Jeg føler ikke, at jeg betyder så meget for dig, giv mig et knus!’

Ofte vil resultatet være det modsatte af det, jeg ønsker, nemlig forsvar:  ‘Der var kø, det er ikke sent!’ Der skabes afstand i stedet for nærhed.

I vores familier udvikler vi ofte mønstre, som både kan være god og knapt så gode.

Hvis vi altid har levet med dem, sætter vi ikke spørgsmål ved dem, indtil vi møder noget andet.

Stop op indimellem og se, om du eller I kan få øje på de mønstre, der udfolder sig rundt om jer, på arbejdet og derhjemme. Skaber de livskraft og mening, eller dræner de energi?

Spørg dine nærmeste, hvad de sætter pris på i jeres relation og spørg ind til hinandens ønsker og drømme.

Relationer kan gå i hårdknude eller være besværlige på mange måder. Og husk, at relationer aldrig er perfekte.

Fastlåste konflikter, misforståelser og brudte kontakter slider på os. Trygge relationer giver os overskud og livsglæde

Bed om hjælp og få løst op. Det er ofte nemmere, end du tror.