Du har helt sikkert oplevet, at du er kommet til at slå ting i stykker, eller at noget er gået i stykker af andre grunde. Det er heldigvis igen blevet moderne at reparere vores ting i stedet for at kassere dem. Men hvad med vores relationer? Kan vi reparere dem? Hvordan og er det en god ide ?

Ja, det er – for det meste – en god idé, og ja, relationer til betydningsfulde andre kan repareres, hvis vi og de vil.

Vi har alle brug for en tryg tilknytning. Børn til deres forældre og voksne til deres nærmeste. En tryg tilknytning er grundlaget for, at vi kan udvikles og glædes over hinandens udvikling, følge med i hinandens liv og dele oplevelser. En tryg base er forudsætningen for, at vi kan gå til hinanden, når noget er svært, når vi er kede af det eller oplever, at vi ikke lykkes, er flove, skamfulde eller magtesløse.

Vi skal kunne fylde hinandens kop – give energi og livsmod tilbage – når koppen er tom. En tryg base skal kunne rumme os, når livet er bøvlet.
Når vi svigter, når vi ikke er der for hinanden, misforstår eller mistolker hinanden, kan der opstå brud i relationen. Mange brud kan til sidst medføre et endeligt brud, hvor relationen helt må ophøre. Men alle brud kan repareres. Det handler om, at du selv bliver opmærksom på, at der er tale om et brud.

Et eksempel: Din kæreste kommer hjem fra arbejde og er ked af det og vred over chefens opførsel. Du er ved lave mad og tale i telefon og vifter ham irriteret væk. Du er ikke tilgængelig for ham. Du tænker bagefter på, at han ikke så glad ud, og du går tilbage og siger undskyld. Nu vil jeg gerne høre om din dag. Det er et eksempel på en reperation af et brud.

Vi laver masser af små brud hele tiden, det kan ikke indgås, men får vi dem repareret, når det er muligt for os? Ikke altid. Lange, trygge relationer er ikke bygget på idyl, enighed og manglende konflikter. Trygge relationer er bygget på reparationer.

At reparere kræver en opmærksomhed i forhold til den anden. Ikke alle vil kræve opmærksomheden selv, men i stedet kommer der ofte reaktioner i form af irritation, vrede og afstandtagen, og forholdet udhules. Vi kalder det at fejlsignalere – vi støder den anden væk, når vi ønsker nærhed.

Tjek dig selv: Hvornår er det særlig nemt for mig at dele noget svært, sjovt, trist eller mærkeligt med min partner, ven, mor eller andre? Hvornår oplever jeg, at han eller hun har nemt ved at dele noget med mig? Hvornår er det svært for mig eller for mine nærmeste at dele?

Husk, at ingen er forkerte. Vi er bare forskellige.

Kontakt mig gerne uforpligtende, hvis du eller I vil høre mere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.